LV

 

Zvērinātu advokātu birojs "Bļugers un Plaude" ir pirmais patstāvīgais advokātu birojs Latvijā, kas tika izveidots 1990.gadā. Kopš tā dibināšanas līdz šodienai mūsu birojs ir izaudzis, nostabilizējies un kļuvis par vienu no vadošajiem advokātu birojiem Latvijā. Mūsu klienti ir gan Latvijas, gan ārvalstu fiziskas un juridiskas personas. Mūsu biroja advokāti ir darbojušies kā juridiskie konsultanti vairākos ārvalstu investīciju projektos Latvijā. Ilgstoši esam konsultējuši Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku dažādu projektu realizācijas juridiskajos aspektos Latvijā.

Biroja specializācija - juridiskā palīdzība uzņēmējdarbībā, valsts un pašvaldību īpašuma un uzņēmējsabiedrību privatizācijas procesā, darījumos ar nekustamo īpašumu (pārdošana, noma, īre, apsaimniekošana), civiltiesisku darījumu juridiskais nodrošinājums. Esam pārstāvējuši klientu intereses tiesās, LR Augstākajā tiesā, LR Satversmes tiesā un šķīrējtiesās.

Mūsu biroja advokāti sniedz kvalitatīvus juridiskus pakalpojumus un konsultācijas komerctiesībās, nodokļu tiesībās, konkurences tiesībās, finansu un banku tiesībās un procesuālajās tiesībās. Biroja advokāti sniedz konsultācijas uzņēmumu dibināšanas, ārvalstu investīciju, uzņēmumu reorganizācijas, maksātnespējas procedūras, bankrotu un citos ar uzņēmējdarbību saistītos jautājumos.

Vairāki no biroja advokātiem ir studējuši un apguvuši tieslietas ārvalstīs, tajā skaitā divi no advokātiem ir praktizējuši Amerikas Savienotajās Valstīs.

Mūsu birojs sadarbojas ar vairākiem advokātu birojiem Zviedrijā, Somijā, Vācijā un Amerikas Savienotajās Valstīs. Mūsu biroja juristi brīvi pārvalda latviešu, krievu, angļu un vācu valodas.